ENVV bijeenkomsten

Volgende ledenvergaderingen: jaarvergadering 15 februari 2021 en 11 mei 2021
Volgende bestuursvergaderingen: 1 februari 2021 en 26 april 2021

TT zie kalender

Alle vergaderingen onder voorbehoud vanwege Corona