ENVV bijeenkomsten

Volgende ledenvergadering: 11-5-2020  
Volgende bestuursvergadering: 20-4-2020  
 

Alle vergaderingen vervallen vanwege Corona